جزئیات خدمات

  1. Home
  2. 1 روزکاری
  3. جزئیات خدمات
فریلنسرها

تدریس فیزیک متوسطه خصوصی

توضیحات

انجام تدریس فیزیک متوسطه به صورت خصوصی توسط کسری نخعی، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی صورت می پذیرید. معمولاً دانش آموزان در انواع دروس فیزیک متوسطه اول و متوسطه دوم مشکلات زیادی دارند.

موارد تدریس فیزیک متوسطه دوم:

رشته ریاضی فیزیک:
  • فیزیک ۱
  • فیزیک ۲
  • فیزیک ۳
رشته علوم تجربی:
  • فیزیک ۱
  • فیزیک 2
  • فیزیک 3

مبلغ مشخص شده برای تدریس خصوصی فیزیک در دوران متوسطه دوم خصوصی برای یک ساعت تدریس می باشد. شما می توانید به صورت آنلاین در سراسر کشور و یا در شهر اهواز به صورت حضوری درخواست تدریس خصوصی در نمایید. همچنین می توانید دوره های اینجانب را در شهر دانش پیگیری نمایید.