صنعت و دانشگاه

  1. Home
  2. صنعت و دانشگاه
فریلنسرها
پیوند صنعت و دانشگاه شهر کار ایوان کسری

پیوند صنعت و دانشگاه

نقش پیوند صنعت و دانشگاه در توسعه همواره بیکاری و یا کار در جایگاه نامناسب افراد و عدم پیوند صنعت و دانشگاه به صورت عملی

مشاهده متن